top of page
OM TEMAET
Her finner du mer informasjon om temaet "Utenforskap og inkludering" og noe av det du vil oppleve på konferansen.
Har du synspunkter, artikler eller annet som kan belyse temaene, kan du sende dette til oss ved å bruke KONTAKTSKJEMAET, så kan vi få det ut på siden!
Hva er utenforskap

HVA ER UTENFORSKAP

Nettpatruljen Øst politidistrikt har spurt ulike folk om «hva utenforskap for deg». Dette for å sette i gang en dialog om temaet.

Filmen er laget av Nettpatruljen Øst politidistrikt.

FINN DIN STEMME

Målsettingen med prosjektet "Finn din stemme" er sosialisering og forebygging av marginaliserte barn og unge som berøres av levekårsutfordringer, mangel på sosial inkludering og sosial aksept. Tiltaket gir barn og unge mulighet til å utvikle interesser og ferdigheter i en unik alternativ mestringsarena som gir introduksjon til kulturliv og kunstnerisk virksomhet. 

Elevene får velge mellom attraktive fritidsaktiviteter med profesjonelle instruktører rett etter skoletid.

Lørenskog kommune er for 7 år på rad en av de raskest voksende kommunene i landet. Vi ser derfor et stort behov for prosjekter som bidrar til utvikling av felles identitet og inkludering i lokalmiljøet. Lørenskog musikk- og kulturskole har derfor tatt initiativ til samarbeidsprosjekt sammen med samtlige ungdomsskoler og dere valgfagselever i produksjon for sal og scene.

Vi har gjennom årene sett hvordan prosjektet gjennom mestringsfølelse bidrar til at ungdommene opplever fellesskap og stolthet over å formidle et viktig budskap til barn og unge i Lørenskog.

Temaene handler om demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

 

Prosjektet er også et samarbeid med Lørenskog DKS og produksjonsenheten i Lørenskog hus.

Finn din stemme

Bilder fra forestillingen "Finn din stemme" - Lørenskog kulturskole.

This is me

Forstillingen This is me! Fra Lørenskog kulturskole

Kjersti Østnes Eggum og elver ved kulturskolen i Lørenskog skal snakke og utrykke hvordan bruke kunst og kultur for å forebygge utenforskap og bidra til inkludering.  Sentralt i deres presentasjon er prosjektet «finn din stemme»  

Filmen er laget av Lørenskog kulturskole.

Stiftelsen UNIFY

STIFTELSEN UNIFY

Høsten 2020 etablerte UNIFY og Lørenskog kommune et spennende samarbeid mot felles mål om gode ungdomsmiljøer i kommunen. Dere vil få høre om hvordan samarbeidet ble etablerte og hvilke gevinster det har gitt.   

 

Lørenskog kommune har som mål å sikre gode ungdomsmiljøer hvor ungdom trives, og med minst mulig kriminalitet, rus og andre problemer. Det fokuseres særlig på arbeide med kriminalitetsforebyggende tiltak. Lørenskog kommune ønsker å legge til rette for at ungdommen gjør gode valg for egen framtid. Flerfaglig, tidlig innsats gjennom hele oppveksten er en forutsetning for å lykkes i arbeidet med å utvikle gode ungdomsmiljøer.

UNIFY er en ideell stiftelse som jobber forebyggende og fremtidsrettet ved å tilby oppfølging av ungdomsgrupper gjennom faste, ukentlige aktiviteter. UNIFY tilbyr også individuell oppfølging av ungdom med sammensatte utfordringer, i samarbeid med Lørenskog barneverntjeneste. Under slagordet «for ungdom – med ungdom» legger UNIFY vekt på at arbeidet skal være inspirert av barnekonvensjonens artikkel 3: «Barnets beste. Voksne skal gjøre det som er best for barn». UNIFY ønsker å hjelpe flest mulig utsatte ungdommer, på en best mulig måte ved å alltid være tilgjengelig, vise omtanke og gi ubegrenset omsorg.

bottom of page