VELKOMMEN TIL ÅRETS LANDSKONFERANSE!

Etter ett års utsettelse og et vanskelig år med pandemi, kan vi endelig ønske alle velkommen til Landskonferanse for Barnevernvakter og politi, 10.-11. november 2021 i Lillestrøm.

 

Landskonferansen er en årlig konferanse med mål om å fremme samarbeid mellom politi og barnevernvakter. Landskonferansene har en lang tradisjon og har vært avholdt årlig helt siden de første barnevernvaktene ble etablert i samarbeid mellom Justisdepartementet og Barne - og familiedepartementet tidlig på 90 tallet. Den finansieres fortsatt i stor grad av Politidirektoratet og Barne,- ungdoms- og familiedirektorat. Det er landsnettverket for barnevernvakter som sammen med politidistriktene står ansvarlig for konferansene og disse arrangeres på omgang mellom distriktene.

 

Ansvaret for årets konferanse har Øst politidistrikt og Barnevernvaktene Follo og Romerike.

 

Landskonferansen arrangeres på hotell Arena i Lillestrøm den 10.-11.november 2021 med tema "Fra utenforskap til inkludering".

Temaet er valgt fordi både politi og barnevernvakter i stadig større grad ser voksende problemer knyttet til ulike former for utenforskap. Det er også et tema som har en historisk linje helt tilbake til oppstarten av barnevernvakten for 30 år siden. Barnevernvakten ble startet opp og lagt til politistasjonene grunnet en voksende problematikk hos ungdom, og det var nødvendig med et tettere samarbeid mellom politi og barnevern. Siden den gang har det skjedd store forandringer i Norge, både kulturelt og materielt, som krever en annen innsats i dag enn for 30 års siden. Temaet ble planlagt før pandemien, men har fått enda større aktualitet gjennom det siste året. 

På konferansen ønsker vi å sette et bredt fokus på temaet både i forhold til hvordan utenforskap kan forstås og ikke minst hvordan vi kan bidra til å bevege barn – og unge fra utenforskap til inkludering.

Vi har fått en rekke spennende forelesere som vil dele sine personlige erfaringer med utenforskap, inkludering og tiltak.  Forelesere og kulturelle bidrag er presentert på denne hjemmesiden.

Vi håper hjemmesiden kan leve gjennom flere år og med flere temaer. Gjennom det siste året har vi alle erfart at mye faglig arbeid også kan gjøres digitalt.  Vi vil gjerne at nettsiden skal «leve» og bli noe mer enn informasjon om konferansen. Her kan det utveksles erfaringer om temaet fra utenforskap til inkludering. Det kan være korte kommentarer, betraktninger, henvisning til gode artikler, filmsnutter mm.  Bidrag kan sendes til kfj@lorenskog.kommune.no eller ved å benytte kontaktskjemaet på denne hjemmesiden.

 

Nettsiden vil framover gi informasjon om endelig program og påmeldingsfrist. En del av tilskuddet fra direktoratene skal benyttes til å gi friplasser til politi og barnevernvakter. Endelig pris og friplasser blir lagt ut her i august.

 

Dersom du ønsker fortløpende informasjon om interessant informasjon som legges ut på nettsiden, kan du abonnere på vårt NYHETSBREV.