top of page
VELKOMMEN TIL ÅRETS LANDSKONFERANSE!

Landskonferansen er en årlig konferanse med mål om å fremme samarbeid mellom politi og barnevernvakter. Landskonferansene har en lang tradisjon og har vært avholdt årlig helt siden de første barnevernvaktene ble etablert i samarbeid mellom Justisdepartementet og Barne - og familiedepartementet tidlig på 90 tallet. Den finansieres fortsatt i stor grad av Politidirektoratet og Barne,- ungdoms- og familiedirektorat. Det er landsnettverket for barnevernvakter som sammen med politidistriktene står ansvarlig for konferansene og disse arrangeres på omgang mellom distriktene.

 

Ansvaret for årets konferanse har Sør-øst politidistrikt og barnevernvaktene i Drammen, Vestfold og Telemark.

 

iLandskonferansen arrangeres i sentrum av flotte Tønsberg by, på Hotell Klubben, onsdag 18. - torsdag 19. oktober 2023 med temaet "Ungdom til glede og besvær»

Temaet er valgt da vi opplever at stadig yngre og stadig flere barn og unge strever med å gjøre gode valg, få tilstrekkelig hjelp og finne en plass og bli forstått. Foreldre roper om mangel på mulighet til å ramme inn, og det offentlige hjelpeapparatet synes å være parkert av at de unge har en rett til å medvirke i hva som skjer i eget liv.

Begynner tenårene i 11-årsalderen nå?

Har pandemien innvirket på denne utviklingen og - er den helt reell?

Skadeomfanget kan være stort, men med god håndtering og samhandling kan man sørge for at det reduseres noe. På konferansen ønsker vi å sette et bredt fokus på ungdom, både i forhold til hvordan man best mulig kan nå dem, hvordan de ønsker å forstås og ikke minst hvordan vi kan bidra til å hjelpe dem og deres nærmeste på en best mulig måte, sammen.

Målet med konferansen er å skape et felles kunnskapsgrunnlag, øke bevisstheten og forbedre samarbeidet mellom politiet, barnevernvakter og ungdom.

Vi lover en rekke spennende forelesere som vil dele sine personlige erfaringer med utenforskap, inkludering og tiltak.  Forelesere og kulturelle bidrag er presentert på denne hjemmesiden.​

Nettsiden vil framover gi informasjon om endelig program og påmeldingsfrist. En del av tilskuddet fra direktoratene skal benyttes til å gi friplasser til politi og barnevernvakter. Endelig pris og friplasser blir lagt ut her snart.

 

Dersom du ønsker fortløpende informasjon om interessant informasjon som legges ut på nettsiden, kan du abonnere på vårt NYHETSBREV.

bottom of page