top of page
VELKOMMEN TIL ÅRETS LANDSKONFERANSE!

Velkommen til Landskonferanse for barnevernvakter og politi,

onsdag 9 - torsdag 10. november 2022 i Molde.

 

Landskonferansen er en årlig konferanse med mål om å fremme samarbeid mellom politi og barnevernvakter. Landskonferansene har en lang tradisjon og har vært avholdt årlig helt siden de første barnevernvaktene ble etablert i samarbeid mellom Justisdepartementet og Barne - og familiedepartementet tidlig på 90-tallet. Den finansieres fortsatt i stor grad av Politidirektoratet og Barne, - ungdoms- og familiedirektorat. Det er landsnettverket for barnevernvakter som sammen med politidistriktene står ansvarlig for konferansene og disse arrangeres på omgang mellom distriktene.

 

Ansvaret for årets konferanse har Møre og Romsdal politidistrikt og Barnevernvaktene for Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal.

 

Landskonferansen arrangeres i flotte omgivelser på

Hotell Seilet i Molde onsdag 9. - torsdag 10. november 2022 med temaet "Barn på (å)stedet".

Temaet er valgt da det er dette som er hovedessensen i den samhandling som skjer mellom politi og barnevernvakter daglig. Alle som jobber i disse akutte situasjonene der barn er involvert, vet at måten vi forstår, samhandler og møter menneskene i krise, har stor betydning for hva utfallet av situasjonen blir, og hva de berørte sitter igjen med i etterkant. Skadeomfanget i disse situasjonene kan være stort, men med god håndtering og samhandling kan man sørge for at det reduseres noe.

På konferansen ønsker vi å sette et bredt fokus på temaet både i forhold til hvordan man sammen best mulig kan gå inn i disse situasjonene, hvordan de kan forstås og ikke minst hvordan vi kan bidra til å håndtere de på en best mulig måte, sammen.

Vi har fått flere spennende forelesere som vil dele sine faglige og personlige erfaringer, kunnskap og refleksjoner rundt både det å være barn og fagperson i disse situasjonene.  Samt hvordan de og andre involverte kan møtes på best mulig måte, og hvordan vi kan samhandle for å hjelpe disse barna på en faglig god måte. Forelesere og kulturelle bidrag er presentert på denne hjemmesiden.

Nettsiden vil framover gi informasjon om endelig program og påmeldingsfrist. En del av tilskuddet fra direktoratene skal benyttes til å gi friplasser til politi og barnevernvakter. Endelig pris og friplasser blir lagt ut her i august.

 

Dersom du ønsker fortløpende informasjon om interessant informasjon som legges ut på nettsiden, kan du abonnere på vårt nyhetsbrev.

bottom of page